Trung tâm hội nghị quốc tế

Trung tâm hội nghị quốc tế

Dự án: Khách sạn Quốc tế Lào Cai

Địa chỉ: 88 Thúy Hoa, P. Duyên Hải. TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Ecome cung cấp: Hệ thống Âm thanh và Camera giám sát

Dự án liên quan