Bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ương cơ sở 2

Bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ương cơ sở 2

Dự án: Bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ương cơ sở 2

Địa chỉ: Xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Ecome cung cấp: Hệ thống điện nhẹ, car parking, báo gọi y tá, công nghệ thông tin.

Dự án liên quan