Kho Xăng Dầu Tiên Du – Bắc Ninh

Kho Xăng Dầu Tiên Du – Bắc Ninh

Dự án: Kho Xăng Dầu Tiên Du – Bắc Ninh

Địa chỉ: Tiên Du, Bắc Ninh

Ecome cung cấp: Hệ thống Camera giám sát chống cháy nổ

Dự án liên quan