Cụm nhà kho số 1 – Khu Công nghiệp Yên Phong – Bắc Ninh

Cụm nhà kho số 1 – Khu Công nghiệp Yên Phong – Bắc Ninh

Dự án: Cụm nhà kho số 1 – Khu Công nghiệp Yên Phong – Bắc Ninh

Địa chỉ: Yên Phong, Bắc Ninh

Ecome cung cấp: Hệ thống Camera giám sát IP

Dự án liên quan