Nâng cấp cải tạo Bệnh viện Phổi Trung Ương

Nâng cấp cải tạo Bệnh viện Phổi Trung Ương

Dự án: Nâng cấp cải tạo Bệnh viện Phổi Trung Ương

Địa chỉ: Số 463, Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Ecome cung cấp: Hệ thống điện nhẹ

 

Dự án liên quan