Hệ thống điều hòa thông gió

Hệ thống điều hòa thông gió là một trong những hệ thống giúp không khí lưu thông trong một không gian hoặc một khoảng không gian giới hạn và loại bỏ các không khí bị ô nhiễm. hệ thống điều hòa thông gió có thể được kết hợp với các thiết bị khác để thiết lập nhiệt độ mong muốn và để tối đa hóa lưu thông không khí.