Ecome giới thiệu dòng sản phẩm CCTV của Bosch

Sự kiện: An Ninh Toàn Cầu GDSF

Nội dung: Ecome giới thiệu dòng sản phẩm CCTV của Bosch

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC) – 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.