Chuyên viên kỹ thuật của Bosch đào tạo kiến thức cơ bản về sản phẩm của hãng cho Ecome

Hoạt động: Đào tạo

Nội dung: Chuyên viên kỹ thuật của Bosch đào tạo kiến thức cơ bản về sản phẩm của hãng cho Ecome

Địa điểm: Văn phòng giao dịch của Ecome tại Hà Nội